Chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên

Chia sẻ bài viết:
Chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên
Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tôi là giáo viên đã có thời gian công tác 7 năm tại xã thuộc khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và chưa được sắp xếp luân chuyển công tác. Hiện, tôi đã hưởng hết 5 năm phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp của tôi có được áp dụng để hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ không?

Phạm Văn Sơn

Khoản 1 Điều 9 Nghị định 61/2006 /NĐ-CP của Chính phủ  về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở cùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: “Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam. Hết thời hạn công tác nói trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác trả về nơi ở và làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục liên hệ chuyển công tác, giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng”.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.04.2013 quy định:“ Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định 116/2010/NĐ-CP)”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là giáo viên có thời gian công tác 07 năm tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được sắp xếp luân chuyển, do đó, ông tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phụ cấp thu hút được  hưởng theo như quy định đã trích dẫn ở trên. 

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam