Chế độ nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

Chia sẻ bài viết:
Chế độ nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên
(GDVN) - Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Tôi là viên chức giảng dạy tại một trường công lập. Hè vừa qua do đặc thù công việc của nhà trường, tôi không được nghỉ. Trong thời gian năm học, tôi muốn xin nghỉ phép về quê thăm gia đình. Đề nghị Phòng tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, chế độ nghỉ phép hằng năm của tôi được quy định thế nào?.

Doan Tinh

Khoản 3 Điều 5 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạọ quy định về thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên như sau: “Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên bao gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau: a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có). b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định”.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ công chức, viên chức lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 57/2014/TT-BTC) quy định về phạm vi thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các khoản sau đây: “ a) Tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép hàng năm. b) Thanh toán tiền lương hoặc tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm”.Căn cứ các quy định nêu trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là viên chức giảng dạy tại một trường công lập, do đó, thời gian nghỉ hè 02 tháng sẽ được tính là thời gian nghỉ phép hằng năm được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của nhà trường, hiệu trưởng có thể bố trí thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên một cách hợp lý theo quy định. Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư 141/2011/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 57/2014/TT-BTC) quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ công chức, viên chức lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam