Chế độ đối với viên chức là người hướng dẫn tập sự

Chia sẻ bài viết:
Chế độ đối với viên chức là người hướng dẫn tập sự
Theo quy định của pháp luật hiện hành, chế độ đối với người hướng dẫn tập sự được quy định như thế nào?.

Tôi là viên chức giảng dạy tại một trường trung học cơ sở. Tôi đã có bằng Đại học chuyên ngành sư phạm và hiện làm tổ trưởng chuyên môn. Tháng 09/2013 tôi được Hiệu trưởng phân công hướng dẫn tập sự cho giáo viên mới (trình độ đại học) là viên chức tập sự từ tháng 09/2013 đến 09/2014. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, chế độ đối với người hướng dẫn tập sự được quy định như thế nào?.

Nguyễn Thị Phương

Điều 27 Luật Viên chức năm 2012 quy định chế độ tập sự của viên chức như sau:“1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; 2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc; 3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự”.

Khoản 4 Điều 20  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12.04.2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định 29/2012/NĐ-CP) quy định nội dung tập sự bao gồm: a) Nắm vững quy định của Luật Viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng; b) Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định: Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự. Không thực hiện việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian.”

Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định chế độ đối với viên chức làm nhiệm vụ hướng dẫn tập sự là: “4. Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành; 5. Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập”.

Căn cứ các quy định pháp luật trên, theo thông tin bà cung cấp, bà là viên chức được phân công làm nhiệm vụ hướng dẫn tập sự cho viên chức mới được tuyển dụng trong thời gian 12 tháng, do đó, bà sẽ được hưởng các chế độ đối với người hướng dẫn tập sự viên chức theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam