Chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao

Chia sẻ bài viết:
Chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao
Giáo viên, giảng viên thể dục thể thao được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định.

Tôi là giáo viên dạy môn văn hóa ở trường trung học cơ sở. Hiện tại, vì thiếu giáo viên thể dục nên nhà trường phân công cho tôi dạy kiêm nhiệm môn thể dục. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, giáo viên dạy kiêm nhiệm môn thể dục được hưởng những chế độ gì?

Lê Thủy

Khoản 4 Điều 23 Luật Thể dục, thể thao 2006 quy định giáo viên, giảng viên thể dục thể thao có quyền: “Được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao (sau đậy gọi là Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg) quy định về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, tại Điều 3 quy định: “Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.”

Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg quy định: 2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm. Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

Về kinh phí và phương thức chi trả, Điều 5 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg quy định như sau: 1. Nguồn kinh phí chi trả cho các chế độ quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quyết định này được thực hiện theo nguyên tắc sau: a) Đối với các cơ sở giáo dục được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành; b) Đối với các cơ sở giáo dục tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí chi trả được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành; c) Đối với các cơ sở giáo dục tư thục: Căn cứ vào nguồn thu hợp pháp để vận dụng thực hiện các chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục quy định tại Quyết định này. 2. Phương thức thực hiện: a) Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng; b) Chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Căn cứ các quy định trên, theo thông tin bà đã cung cấp, bà là giáo viên trung học cở sở dạy kiêm nhiệm môn thể dục, do đó, bà sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao. Chế độ bồi dưỡng, kinh phí và phương thức chi trả được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Luật gia Vũ Thùy Trang
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam