Cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhân viên y tế

Chia sẻ bài viết:
Cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhân viên y tế
(GDVN) - Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh.

Tôi tốt nghiệp trung cấp y sỹ đa khoa và ký hợp đồng làm nhân viên y tế trường học từ đầu năm 2012 đến nay. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Trần Đức

Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh hiện hành quy định: 1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây: a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc  nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ ; b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ; c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên. d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là Thông tư 41/2011/TT-BYT) quy định hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và 2 ảnh 04x06 cm được chụp trên phông nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn; b) Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp; c) Giấy xác nhận quá trình thực hành; d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác; đ) Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp).

Việc xác nhận về thời gian thực hành được quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 41/2011/TT-BYT, trong đó: b) Đối với y sỹ bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2012 thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông tốt nghiệp trung cấp y sỹ đa khoa và ký hợp đồng làm nhân viên y tế trường học từ đầu năm 2012 đến nay. Do đó, ông sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ các điều kiện về thời gian thực hành và hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề như đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam