Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?

Chia sẻ bài viết:
Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?
Anh trai tôi có nhặt được một chiếc điện thoại iphone, đã giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban đã thông báo công khai nhưng hơn 02 năm vẫn không có ai đến nhận lại tài sản. Xin hỏi, trường hợp này ai sẽ có quyền sở hữu chiếc điện thoại trên?
Bạn đọc có địa chỉ: daothomxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Anh trai tôi có nhặt được một chiếc điện thoại iphone, đã giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban đã thông báo công khai nhưng hơn 02 năm vẫn không có ai đến nhận lại tài sản. Xin hỏi, trường hợp này ai sẽ có quyền sở hữu chiếc điện thoại trên?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:                
Điều 230 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên như sau:
1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.
2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:
Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước
Như vậy, quyền sở hữu chiếc laptop trên được xác định theo quy định pháp luật đã trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng