Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

Chia sẻ bài viết:
Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động
Công ty tôi vừa thành lập công đoàn cơ sở. Tôi được biết công đoàn cơ sở có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Xin hỏi, vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động được pháp luật quy định như thế nào?
Bạn đọc có email lehangxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi vừa thành lập công đoàn cơ sở. Tôi được biết công đoàn cơ sở có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Xin hỏi, vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động được pháp luật quy định như thế nào?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 188 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động như sau:
1. Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này; tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật về lao động, pháp luật về công đoàn cho người lao động.
3. Ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm như quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Tổ chức công đoàn các cấp tham gia với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và tổ chức đại diện người sử dụng lao động để trao đổi, giải quyết các vấn đề về lao động.
Như vậy, vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động được xác định theo quy định pháp luật đã trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Đặng Thị Nụ

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ