Ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng?

Chia sẻ bài viết:
Ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng?
Hiện tại tôi đã đủ 18 tuổi, do hè được nghỉ học nên tôi và các bạn của tôi muốn đăng ký làm thêm cho một công ty với thời gian 2 tháng. Các bạn của tôi muốn ủy quyền cho tôi để giao kết hợp đồng lao động với công ty. Xin hỏi, trường hợp này tôi có thể được ủy quyền để giao kết hợp đồng lao động không. Nếu có thì hợp đồng có phải lập thành văn bản không và hợp đồng có hiệu lực đối với các lao động còn lại không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 18 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động như sau:
1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.
Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.
2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.
Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.
Như vậy, theo quy định của pháp luật đã trích dẫn ở trên, đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp này hợp đồng lao động phải được lập thành văn bản và hợp đồng lao động vẫn có hiệu lực như giao kết với từng người.
Tư vấn pháp luật
Tác giả: Đặng Thị Nụ
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ