Trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố bị hư hỏng?

Chia sẻ bài viết:
Trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố bị hư hỏng?
Gia đình tôi kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố bị hư hỏng?
Bạn đọc có địa chỉ: quanghung@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Gia đình tôi kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố bị hư hỏng?   
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điều 17 Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm quy định về trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố bị mất, hư hỏng, mất giá trị hoặc giảm sút giá trị như sau:
1. Trong trường hợp tài sản cầm cố là vật có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị thì bên nhận cầm cố đang giữ tài sản đó phải thông báo cho bên cầm cố và yêu cầu bên cầm cố cho biết cách giải quyết trong một thời hạn nhất định; nếu hết thời hạn đó mà bên cầm cố không trả lời thì bên nhận cầm cố thực hiện biện pháp cần thiết để ngăn chặn. Bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu bên cầm cố thanh toán các chi phí hợp lý, nếu bên nhận cầm cố không có lỗi trong việc xảy ra nguy cơ đó.
Trường hợp tài sản cầm cố bị mất, hư hỏng, mất giá trị hoặc giảm sút giá trị do lỗi của bên nhận cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.
2. Trong trường hợp tài sản cầm cố là vật do người thứ ba giữ mà có nguy cơ bị mất, hư hỏng, mất giá trị hoặc giảm sút giá trị thì quyền và nghĩa vụ giữa người thứ ba và bên nhận cầm cố được thực hiện theo hợp đồng gửi giữ tài sản.
3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp vật cầm cố bị hao mòn tự nhiên.
Như vậy, trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố bị hư hỏng được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng