Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp xe gửi bị mất

Chia sẻ bài viết:
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp xe gửi bị mất
Tôi có gửi xe máy ở điểm trông xe gần chợ. Tuy nhiên, lúc tôi quay lại, thì xe bị mất. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?
Bạn đọc có địa chỉ: quanghung@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi có gửi xe máy ở điểm trông xe gần chợ. Tuy nhiên, lúc tôi quay lại, thì xe bị mất. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?    
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điều 557 Bộ luật Dân sự quy định về nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:
1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.
2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.
3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.
4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.
Điều 559 Bộ luật dân sự quy định về việc trả lại tài sản gửi giữ như sau:
1. Bên giữ phải trả lại chính tài sản đã nhận và cả hoa lợi nếu có, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Địa điểm trả tài sản gửi giữ là nơi gửi; nếu bên gửi yêu cầu trả tài sản ở địa điểm khác thì phải chịu chi phí vận chuyển đến nơi đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Bên giữ phải trả lại tài sản đúng thời hạn và chỉ có quyền yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn, nếu có lý do chính đáng.
Như vậy, trường hợp này, bên nhận trông giữ xe phải có trách nhiệm bồi thường cho bạn trừ trường hợp bất khả kháng.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng