Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chia sẻ bài viết:
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập
Con trai tôi đang học tại trường tiểu học công lập. Vừa qua, cháu bị cô giáo đánh. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi khiếu nại đến đâu?
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập
Bạn đọc có email thaonguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Con trai tôi đang học tại trường tiểu học công lập. Vừa qua, cháu bị cô giáo đánh. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi khiếu nại đến đâu?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 14 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của viên chức do mình quản lý trực tiếp.
2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới đã giải quyết mà còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không có đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp thì người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.
3. Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.
Như vậy, thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên.  
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng