Tăng mức hưởng lương hưu hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2022

Chia sẻ bài viết:
Tăng mức hưởng lương hưu hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2022
Tôi là cán bộ xã đã về hưu và hưởng lương hưu từ tháng 08/2019. Tôi nghe nói từ năm 2022, mức lương hưu của cán bộ xã đang hưởng lương hưu sẽ được tăng thêm. Xin hỏi, mức lương hưu của tôi sẽ được tăng thêm là bao nhiêu?
Bạn đọc có email LethanhhaiXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là cán bộ xã đã về hưu và hưởng lương hưu từ tháng 08/2019. Tôi nghe nói từ năm 2022, mức lương hưu của cán bộ xã đang hưởng lương hưu sẽ được tăng thêm. Xin hỏi, mức lương hưu của tôi sẽ được tăng thêm là bao nhiêu?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (sẽ có hiệu lực ngày 20/01/2022) (sau đây gọi tắt là Nghị định 108/2021/NĐ-CP) quy định về đối tượng điều chỉnh như sau:
1. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2022, bao gồm:
b) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
Khoản 1 Điều 2 Nghị định 108/2021/NĐ-CP quy định thời điểm và mức điều chỉnh như sau:
1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
Như vậy, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 bạn sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu của tháng 12 năm 2021.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh
Từ khóa:

cán bộ, về hưu, nghe nói