Tạm đình chỉ công việc

Chia sẻ bài viết:
Tạm đình chỉ công việc
Công ty tôi đang xem xét để xử lý vi phạm kỷ luật của lao động. Nhận thấy việc lao động tiếp tục làm việc sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh vi phạm. Xin hỏi, trường hợp này công ty tôi có thể tạm đình chỉ công việc của lao động đó được không. Nếu được thì pháp luật có quy định như thế nào về tạm đình chỉ công việc?
Bạn đọc có email thomdaoxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi đang xem xét để xử lý vi phạm kỷ luật của lao động. Nhận thấy việc lao động tiếp tục làm việc sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh vi phạm. Xin hỏi, trường hợp này công ty tôi có thể tạm đình chỉ công việc của lao động đó được không. Nếu được thì pháp luật có quy định như thế nào về tạm đình chỉ công việc?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 129 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tạm đình chỉ công việc như sau:
1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.
Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.
3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.
4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Như vậy, quy định về tạm đình chỉ công việc được quy định theo pháp luật đã trích dẫn ở trên. Trường hợp này, công ty bạn là người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh.
Tư vấn pháp luật
Tác giả: Đặng Thị Nụ
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ