Quyết định xử lý kỉ luật viên chức có hiệu lực bao lâu?

Chia sẻ bài viết:
Quyết định xử lý kỉ luật viên chức có hiệu lực bao lâu?
Tôi là viên chức và mới nhận quyết định xử lý kỉ luật. Xin hỏi quyết định xử lý kỉ luật viên chức có hiệu lực bao nhiêu tháng? Nếu trong thời hạn quyết định vẫn còn hiệu lực mà tôi vi phạm thêm lỗi sẽ được giải quyết như thế nào?
Bạn đọc có email Hoaisaxxx@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là viên chức và mới nhận quyết định xử lý kỉ luật. Xin hỏi quyết định xử lý kỉ luật viên chức có hiệu lực bao nhiêu tháng? Nếu trong thời hạn quyết định vẫn còn hiệu lực mà tôi vi phạm thêm lỗi sẽ được giải quyết như thế nào?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định về quyết định kỷ luật công chức như sau:
4. Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Trong thời gian này, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.
Trường hợp công chức tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian đang thi hành quyết định kỷ luật thì xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật mới có hiệu lực. Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định kỷ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ công chức. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của công chức.
Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau:
3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:
a) Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;
b) Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.
Như vậy, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Trường hợp tiếp tục vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như quy định pháp luật nêu trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung