Quy định pháp luật về nghĩa vụ trả nợ của bên vay

Chia sẻ bài viết:
Quy định pháp luật về nghĩa vụ trả nợ của bên vay
Vừa qua, tôi có cho bạn tôi vay tiền nhưng không tính lãi nhưng không ký hợp đồng vay. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ trả nợ của bên vay?
Bạn đọc có email MinhMinh9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vừa qua, tôi có cho bạn tôi vay tiền nhưng không tính lãi nhưng không ký hợp đồng vay. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ trả nợ của bên vay?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 466 Bộ luật Dân sự quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:
1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:
a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;
b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Như vậy, nghĩa vụ trả nợ của bên vay được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng