Quy định pháp luật về lãi đối với thời gian chậm trả

Chia sẻ bài viết:
Quy định pháp luật về lãi đối với thời gian chậm trả
Tôi cho một người bạn vay 100 triệu đồng không tính lãi, thời gian vay 03 tháng. Tuy nhiên, đã đến hạn mà người bạn đó vẫn không trả nợ cho tôi. Xin hỏi, trường hợp này tôi có thể yêu cầu người bạn đó trả lãi đối với thời gian chậm trả không?
Bạn đọc có email hoamaixxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi cho một người bạn vay 100 triệu đồng không tính lãi, thời gian vay 03 tháng. Tuy nhiên, đã đến hạn mà người bạn đó vẫn không trả nợ cho tôi. Xin hỏi, trường hợp này tôi có thể yêu cầu người bạn đó trả lãi đối với thời gian chậm trả không?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
 Khoản 4 Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:
4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
Điều 468 Bộ luật Dân sự quy định về lãi suất như sau:
1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.
Như vậy, nếu bạn cho vay không lãi mà đến hạn bên vay không trả nợ thì bạn có quyền yêu cầu bên vay trả tiền lãi trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất chậm trả được xác định theo quy định của pháp luật trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng