Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử bao gồm các nội dung nào?

Chia sẻ bài viết:
Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử bao gồm các nội dung nào?
Tôi nghe nói, sắp tới sẽ có quy định mới về Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Xin hỏi, Quy chế này sẽ bao gồm các nội dung nào?
Bạn đọc có email TranquyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói, sắp tới sẽ có quy định mới về Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Xin hỏi, Quy chế này sẽ bao gồm các nội dung nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 4 Điều 1 Thông tư 01/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (Có hiệu lực từ ngày 08 tháng 03 năm 2022) quy định như sau:
4. Bổ sung Điều 20a dưới Điều 20 tại Chương II như sau:
“Điều 20a. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
1. Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải công bố công khai trên trang chủ của website và bao gồm các nội dung sau:
a) Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ;
b) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ;
c) Mô tả phương thức và quy trình thực hiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử;
d) Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;
đ) Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;
e) Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;
g) Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động.
2. Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.”
Như vậy, Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử bao gồm các nội dung được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh