Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở

Chia sẻ bài viết:
Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở
Vợ chồng tôi có một vài căn nhà không sử dụng tới nên quyết định sẽ kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà ở. Xin hỏi, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở được pháp luật quy định như thế nào?
Bạn đọc có email MinhMinh9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vợ chồng tôi có một vài căn nhà không sử dụng tới nên quyết định sẽ kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà ở. Xin hỏi, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở được pháp luật quy định như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 88 Luật Nhà ở quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở như sau:
1. Chủ sở hữu nhà ở có các quyền sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở:
a) Được tự thực hiện việc bảo trì, cải tạo hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện bảo trì, cải tạo; trường hợp pháp luật quy định phải do đơn vị, cá nhân có năng lực hành nghề xây dựng thực hiện thì phải thuê đơn vị, cá nhân có năng lực thực hiện bảo trì, cải tạo;
b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, tạo điều kiện cho việc bảo trì, cải tạo nhà ở khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng;
c) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Chủ sở hữu nhà ở có các nghĩa vụ sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở:
a) Chấp hành quy định của pháp luật về bảo trì cải tạo nhà ở; tạo điều kiện cho các chủ sở hữu nhà ở khác thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở của họ;
b) Bồi thường cho người khác trong trường hợp gây thiệt hại;
c) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của luật.
Như vậy, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng