Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Chia sẻ bài viết:
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Tôi muốn hỏi tôi đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2016- đến năm 2019 đóng được 2 năm 10 tháng thì tôi nghỉ việc và đã làm Bảo hiểm thất nghiệp. Bây giờ tôi cũng đã nộp hồ sơ để lĩnh Bảo hiểm xã hội một lần nhưng vẫn đang trong thời gian chờ đợi. Tôi muốn hỏi khi được lĩnh thì tôi sẽ được bao nhiêu tiền bảo hiểm một lần?
Bạn đọc có email DangngaXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi muốn hỏi tôi đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2016- đến năm 2019 đóng được 2 năm 10 tháng thì tôi nghỉ việc và đã làm Bảo hiểm thất nghiệp. Bây giờ tôi cũng đã nộp hồ sơ để lĩnh Bảo hiểm xã hội một lần nhưng vẫn đang trong thời gian chờ đợi. Tôi muốn hỏi khi được lĩnh thì tôi sẽ được bao nhiêu tiền bảo hiểm một lần?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Khoản 4, khoản 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ như sau:
4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
5. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần bạn có thể được hưởng là 06 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. 
Tư vấn pháp luật 
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng