Hướng dẫn viên du lịch thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ vì dịch Covid-19

Chia sẻ bài viết:
Hướng dẫn viên du lịch thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ vì dịch Covid-19
Tôi làm hướng dẫn viên du lịch, đã gần 2 năm nay công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch Covid. Tôi nghe nói mới đây nhà nước có chính sách hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch. Xin hỏi, mức hỗ trợ là bao nhiêu? Để hưởng chính sách này tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì?
Bạn đọc có email LeLanxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm hướng dẫn viên du lịch, đã gần 2 năm nay công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch Covid. Tôi nghe nói mới đây nhà nước có chính sách hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch. Xin hỏi, mức hỗ trợ là bao nhiêu? Để hưởng chính sách này tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 31 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 (Sau đây gọi là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ như sau:
Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.
2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
Điều 32 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ và phương thức chi trả
1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.
Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về hồ sơ đề nghị như sau:
1. Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:
 
a) Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.
b) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.
Như vậy, hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người. Để được hưởng chính sách này, bạn cần đáp ứng những điều kiện và chuẩn bị hồ sơ như quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung