Hoàn trả số tiền đóng trùng BHXH, BHTN

Chia sẻ bài viết:
Hoàn trả số tiền đóng trùng BHXH, BHTN
Tôi làm cùng lúc tại 2 công ty và có 2 sổ bảo hiểm khác nhau. Trong khoảng thời gian này tôi được cả 2 công ty đóng bảo hiểm, vậy tôi có được hoàn trả số tiền thừa đã đóng không?
Bạn đọc có email MinhMinhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm cùng lúc tại 2 công ty và có 2 sổ bảo hiểm khác nhau. Trong khoảng thời gian này tôi được cả 2 công ty đóng bảo hiểm, vậy tôi có được hoàn trả số tiền thừa đã đóng không?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (sau đây gọi là Quyết định 595/QĐ-BHXH) quy định về giải thích từ ngữ như sau:
Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH.
Khoản 67 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Sửa đổi, bổ sung Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 như sau:
Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46.
Như vậy, trường hợp người lao động có thời gian đóng trùng BHXH, BHTN được xác nhận thừa thì được cơ quan BHXH hoàn trả số tiền đã đóng thừa.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung