Hỗ trợ giảm tiền thuê đất năm 2021 do dịch Covid-19

Chia sẻ bài viết:
Hỗ trợ giảm tiền thuê đất năm 2021 do dịch Covid-19
Tôi nghe nói Chính phủ có chính sách hỗ trợ người dân giảm tiền thuê đất do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xin hỏi, những ai được hưởng chính sách này và mức giảm tiền thuê đất cụ thể là bao nhiêu?

Bạn đọc có email thucnguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói Chính phủ có chính sách hỗ trợ người dân giảm tiền thuê đất do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xin hỏi, những ai được hưởng chính sách này và mức giảm tiền thuê đất cụ thể là bao nhiêu?

Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 2 Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 quy định về đối tượng áp dụng như sau:

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3 Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 quy định về mức giảm tiền thuê đất như sau:

1. Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

2. Mức giảm tiền thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm thì được giảm tiền thuê đất năm 2021. Mức giảm tiền thuê đất cụ thể theo các quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương