Hồ sơ, thủ tục hưởng hỗ trợ đối với người bán xổ số lưu động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chia sẻ bài viết:
Hồ sơ, thủ tục hưởng hỗ trợ đối với người bán xổ số lưu động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Tôi bán xổ số lưu động. Vừa qua, tôi phải nghỉ việc ở nhà chống dịch Covid-19. Tôi được xếp vào danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Xin hỏi, để được hưởng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tôi cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục như thế nào?
Bạn đọc có địa chỉ: NguyenHanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bán xổ số lưu động. Vừa qua, tôi phải nghỉ việc ở nhà chống dịch Covid-19. Tôi được xếp vào danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Xin hỏi, để được hưởng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tôi cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 8 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục như sau:
1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại.
2. Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy, để được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người bán xổ số lưu động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bạn cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.