Hộ chiếu còn hạn sử dụng có bắt buộc đổi sang hộ chiếu gắn chíp không?

Chia sẻ bài viết:
Hộ chiếu còn hạn sử dụng có bắt buộc đổi sang hộ chiếu gắn chíp không?
Tôi có đọc báo thấy thông tin là từ tháng 8 tới đây sẽ đổi sang dùng hộ chiếu gắn chíp. Xin hỏi, hộ chiếu tôi mới được cấp ngày 15/02/2019 thì có bắt buộc đổi sang hộ chiếu gắn chíp không?
Bạn đọc có email LinhthuyXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi có đọc báo thấy thông tin là từ tháng 8 tới đây sẽ đổi sang dùng hộ chiếu gắn chíp. Xin hỏi, hộ chiếu tôi mới được cấp ngày 15/02/2019 thì có bắt buộc đổi sang hộ chiếu gắn chíp không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:    
Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh như sau:
1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.
2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:
a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;
b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;
c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.
3. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.
Điều 6 Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (có hiệu lực ngày 14/08/2021) quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp như sau:
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2021.
2. Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này.
3. Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.
Như vậy, hộ chiếu của bạn cấp ngày 15/02/2019 bạn vẫn được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu mà không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu gắn chíp.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh