Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Chia sẻ bài viết:
Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
Công ty tôi đã ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu để gia công giày. Tuy nhiên, bên bán lại không thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hai bên không thỏa thuận về việc phạt vi phạm hợp đồng. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ?
Bạn đọc có email thaonguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi đã ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu để gia công giày. Tuy nhiên, bên bán lại không thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hai bên không thỏa thuận về việc phạt vi phạm hợp đồng. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 428 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng như sau:
1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.
4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.
5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.
Như vậy, việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được quy định như pháp luật trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung