Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ?

Chia sẻ bài viết:
Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ?
Gia đình tôi có mảnh đất từ tời tổ tiên để lại, có diện tích rất nhỏ. Xin hỏi, gia đình tôi muốn xin cấp sổ đỏ với mảnh đất đó được không? Nếu chúng tôi xin tách 1 phần thửa đất đó rồi hợp nhất với thửa liền kề có được không?
Bạn đọc có email AnYen9x@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi có mảnh đất từ tời tổ tiên để lại, có diện tích rất nhỏ. Xin hỏi, gia đình tôi muốn xin cấp sổ đỏ với mảnh đất đó được không? Nếu chúng tôi xin tách 1 phần thửa đất đó rồi hợp nhất với thửa liền kề có được không?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1,3 Điều 29 số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu như sau:
1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, nếu thửa đất của gia đình bạn hình thành trước ngày văn bản của UBND có hiệu lực thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình bạn được phép tách thửa đất đó để hợp nhất với thửa đất liền kề có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phương Dung

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung