Bố mẹ đã cho con đất, liệu có đòi được không?

Chia sẻ bài viết:
Bố mẹ đã cho con đất, liệu có đòi được không?
Vợ chồng tôi có 01 mảnh đất có diện tích 70m2. Vợ chồng tôi có nói bằng miệng với vợ chồng con trai về việc cho mảnh đất 70m2 này nhưng sau đó chưa tiến hành làm thủ tục đăng ký tặng cho. Vừa qua, con trai tôi bị tai nạn qua đời. Xin hỏi, trong trường hợp này, vợ chồng tôi không muốn cho mảnh đất nữa thì có được không?
Bn đc đa ch email: linhlan62@XXX gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi có 01 mảnh đất có diện tích 70m2. Vợ chồng tôi có nói bằng miệng với vợ chồng con trai về việc cho mảnh đất 70m2 này nhưng sau đó chưa tiến hành làm thủ tục đăng ký tặng cho. Vừa qua, con trai tôi bị tai nạn qua đời. Xin hỏi, trong trường hợp này, vợ chồng tôi không muốn cho mảnh đất nữa thì có được không?
Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng tặng cho tài sản như sau:
Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.
Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tặng cho động sản như sau:
1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.
Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc tặng cho bất động sản như sau:
1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.
Như vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên và các thông tin ông cung cấp, việc vợ chồng ông cho vợ chồng con trai ông mảnh đất có diện tích 70m2 bằng miệng là chưa có giá trị pháp lý. Việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. Do vậy, trong trường hợp này, vợ chồng ông vẫn là chủ sở hữu đối với mảnh đất nêu trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: phạm thị hằng