Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú có bị xoá đăng ký tạm trú?

Chia sẻ bài viết:
Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú có bị xoá đăng ký tạm trú?
Tôi đi làm ăn xa nhà, đã đăng ký tạm trú tại Hà Nội. Tuy nhiên vì tính chất công việc tôi đi lại suốt, nay đây mai đó, thường xuyên không có mặt tại nơi tạm trú. Tôi nghe nói theo luật mới vắng mặt lâu tại nơi tạm trú có thể bị xoá đăng ký tạm trú, xin hỏi pháp luật quy định về trường hợp này thế nào?
Bạn đọc có email HoaiAnhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đi làm ăn xa nhà, đã đăng ký tạm trú tại Hà Nội. Tuy nhiên vì tính chất công việc tôi đi lại suốt, nay đây mai đó, thường xuyên không có mặt tại nơi tạm trú. Tôi nghe nói theo luật mới vắng mặt lâu tại nơi tạm trú có thể bị xoá đăng ký tạm trú, xin hỏi pháp luật quy định về trường hợp này thế nào?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 29 Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 quy định về xóa đăng ký tạm trú như sau:
1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú:
a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;
b) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 của Luật này;
c) Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;
d) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
đ) Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;
e) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;
g) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;
h) Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan đã đăng ký tạm trú có thẩm quyền xóa đăng ký tạm trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký tạm trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.
3. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.
Như vậy, trường hợp bạn vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác thì sẽ bị xoá đăng ký tạm trú.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung