Thủ tục đăng ký thường trú cho con

Chia sẻ bài viết:
Thủ tục đăng ký thường trú cho con
Trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi cho con về quê ở với ông bà nội, cháu đã được đăng ký thường trú tại Hải Dương. Nay, tôi muốn cho con lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi và muốn làm thủ tục đăng ký thường trú cho con tại Hà Nội. Xin hỏi, tôi phải thực hiện thủ tục này như thế nào?
Bạn đọc có email LelienXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi cho con về quê ở với ông bà nội, cháu đã được đăng ký thường trú tại Hải Dương. Nay, tôi muốn cho con lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi và muốn làm thủ tục đăng ký thường trú cho con tại Hà Nội. Xin hỏi, tôi phải thực hiện thủ tục này như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:          
Điểm a Khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020 quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau:
2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
Khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú 2020 quy định về hồ sơ đăng ký thường trú như sau:
2. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này bao gồm:
a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;
Điều 22 Luật Cư trú 2020 quy định về thủ tục đăng ký thường trú như sau:
1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.
2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy, bạn thực hiện thủ tục đăng ký thường trú cho con theo các quy định nêu trên.  
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương