Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Chia sẻ bài viết:
Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
Vợ chồng tôi ly hôn đãt hai năm và vợ cũ là người trực tiếp nuôi con chung của chúng tôi. Hiện tại, điều kiện kinh tế của vợ cũ tôi không thể đảm bảo nuôi dạy con được tốt do đó, tôi muốn yêu cầu được nuôi con. Xin hỏi, việc thay đổi người nuôi con sau ly hôn được quy định như thế nào?
Bạn đọc có email hoaipham@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vợ chồng tôi ly hôn đãt hai năm và vợ cũ là người trực tiếp nuôi con chung của chúng tôi. Hiện tại, điều kiện kinh tế của vợ cũ tôi không thể đảm bảo nuôi dạy con được tốt do đó, tôi muốn yêu cầu được nuôi con. Xin hỏi, việc thay đổi người nuôi con sau ly hôn được quy định như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn như sau: 1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. 2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. 3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên. 4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. 5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: a) Người thân thích; b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; d) Hội liên hiệp phụ nữ.
Như vậy, bạn có thể yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu vợ cũ của bạn không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
Tác giả: Nguyễn Trang
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang