Quy định pháp luật về việc sử dụng tài sản chung của vợ chồng để đưa vào kinh doanh

Chia sẻ bài viết:
Quy định pháp luật về việc sử dụng tài sản chung của vợ chồng để đưa vào kinh doanh
Chồng tôi có thành lập công ty kinh doanh trong lĩnh vực phân bón. Vốn điều lệ để thành lập công ty được lấy từ tài sản chung của vợ chồng tôi. Xin hỏi, việc sử dụng tài sản chung để đưa vào kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?
Bạn đọc có địa chỉ: BichTuyen@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Chồng tôi có thành lập công ty kinh doanh trong lĩnh vực phân bón. Vốn điều lệ để thành lập công ty được lấy từ tài sản chung của vợ chồng tôi. Xin hỏi, việc sử dụng tài sản chung để đưa vào kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 25 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh như sau:
1. Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật này và các luật liên quan có quy định khác.
2. Trong trường hợp vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật này.
Điều 36 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về Tài sản chung được đưa vào kinh doanh như sau:
Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật này và các luật liên quan có quy định khác. Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản.
Tư vấn pháp luật
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng