Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chia sẻ bài viết:
Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tôi 50 tuổi, đã đóng BHXH hơn 21 năm nhưng chưa đủ tuổi lĩnh lương hưu dù đang đóng BHXH tự nguyện 3 năm nay. Vậy tôi có thể tự đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho đủ 60 tuổi để nhận lương hưu hàng tháng được không?
Bạn đọc có email thaonguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: “Tôi 50 tuổi, đã đóng BHXH hơn 21 năm nhưng chưa đủ tuổi lĩnh lương hưu dù đang đóng BHXH tự nguyện 3 năm nay. Vậy tôi có thể tự đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho đủ 60 tuổi để nhận lương hưu hàng tháng được không?”
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 2 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
a) Đóng hằng tháng;
b) Đóng 03 tháng một lần;
c) Đóng 06 tháng một lần;
d) Đóng 12 tháng một lần;
đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.
Như vậy, bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần cho nhiều năm nhưng tối đa không quá 5 năm một lần cho đến khi đủ tuổi về hưu theo quy định.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung