Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp bị Tòa án tuyên bố là đã chết

Chia sẻ bài viết:
Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp bị Tòa án tuyên bố là đã chết
Bạn đọc có địa chỉ: BaoYen8X@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Bố tôi đã đi biệt tích 7,8 năm nay. Gia đình đã làm thủ tục thông báo và Tòa có quyết định tuyên bố chết. Xin hỏi trường hợp này quan hệ hôn nhân của bố mẹ tôi chấm dứt từ thời điểm nào? Tài sản của bố mẹ tôi sẽ được giải quyết như thế nào?
Bạn đọc có địa chỉ: BaoYen8X@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Bố tôi đã đi biệt tích 7,8 năm nay. Gia đình đã làm thủ tục thông báo và Tòa có quyết định tuyên bố chết. Xin hỏi trường hợp này quan hệ hôn nhân của bố mẹ tôi chấm dứt từ thời điểm nào? Tài sản của bố mẹ tôi sẽ được giải quyết như thế nào?   
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định thời điểm chấm dứt hôn nhân
Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết.
Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án.
Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết
1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.
2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.
3. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.
4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.
Như vậy, thời điểm chấm dứt hôn nhân của vợ chồng của bố mẹ bạn được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án. Chế độ giải quyết tài sản theo quy định pháp luật trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phương Dung

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung