Cải chính giấy khai sinh do thông tin không khớp với các giấy tờ tùy thân khác có được không?

Chia sẻ bài viết:
Cải chính giấy khai sinh do thông tin không khớp với các giấy tờ tùy thân khác có được không?
Hiện tại, thông tin về ngày tháng năm sinh trên một số giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, … của tôi khác với giấy khai sinh. Xin hỏi: Tôi muốn làm thủ tục chỉnh sửa ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh cho khớp với các giấy tờ tùy thân khác được không?
Bạn đọc địa chỉ email phucnguyenxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hiện tại, thông tin về ngày tháng năm sinh trên một số giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, … của tôi khác với giấy khai sinh. Xin hỏi: Tôi muốn làm thủ tục chỉnh sửa ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh cho khớp với các giấy tờ tùy thân khác được không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) quy định giá trị pháp lý của Giấy khai sinh như sau:
1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.
Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
Như vậy, Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của ông có nội dung về ngày, tháng, năm sinh phải phù hợp với Giấy khai sinh. Nếu giấy tờ cá nhân không phù hợp với Giấy khai sinh thì ông làm thủ tục điều chỉnh các giấy tờ cá nhân đó. Việc cải chính Giấy khai sinh chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch theo quy định đã nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng