Yêu cầu đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý từ 15/11/2021

Chia sẻ bài viết:
Yêu cầu đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý từ 15/11/2021
Tôi được biết ngày 15/11/2021 tới đây sẽ có văn bản mới quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Xin hỏi, theo quy định mới này thì đơn khiếu nại, tố cáo phải đáp ứng các điều kiện gì mới được xử lý?
Bạn đọc có email HoatranXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi được biết ngày 15/11/2021 tới đây sẽ có văn bản mới quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Xin hỏi, theo quy định mới này thì đơn khiếu nại, tố cáo phải đáp ứng các điều kiện gì mới được xử lý?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điểm a khoản 2 điều 6 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014) quy định yêu cầu của đơn đủ điều kiện xử lý như sau:
a) Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng; Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;
- Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;
- Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan;
- Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;
- Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo.
Như vậy, từ ngày 15/11/2021, đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh phải đáp ứng các điều kiện theo trích dẫn nêu trên mới được xử lý.
Tư vấn pháp luật 
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh