Tội vô ý làm chết người

Chia sẻ bài viết:
Tội vô ý làm chết người
Đề nghị luật sư tư vấn, trường hợp nào bị coi là phạm tội vô ý làm chết người?
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Tội vô ý làm chết người được quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (BLHS).
Người bị coi là phạm tội này khi có hành vi vi phạm quy tắc an toàn nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho con người. Những quy tắc đó thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể đã được quy phạm hóa hoặc có thể chỉ là những quy tắc xử sự xã hội thông thường đã trở thành tập quán sinh hoạt, mọi người đều biết và thừa nhận.
Cần lưu ý, những hành vi vi phạm những quy tắc an toàn thuộc một số lĩnh vưc cụ thể đã được quy định ở những điều luật riêng, nên không còn là hành vi khách quan của tội vô ý làm chết người, mà là hành vi khách quan của tôi phạm khác. Ví dụ: hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông (Điều 202, Điều 203, Điều 204 BLHS…), hành vi vi phạm quy tắc an toàn lao động (Điều 227 BLHS),…
Hành vi vi phạm nói trên phải đã gây ra hậu quả chết người và người có hành vi vi phạm chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả chết người đã xảy ra, nếu do hành vi vi phạm của họ nên đã gây ra hậu quả này.
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý. Có thể là lỗi vô ý vì quá tự tin hoặc lỗi vô ý vì cẩu thả. Trong trường hợp vô ý do quá tự tin, người phạm tội đã nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể gây ra hậu quả chết người, nhưng quá tự tin là hậu quả đó đã không xảy ra, nhưng thực tế hậu quả đó đã xảy ra. Trong trường hợp vô ý do cẩu thả, người phạm tội không thấy trước hậu quả chết người mà hành vi của mình đã gây ra mặc dù với địa vị cụ thể của mình, họ phải thấy trước và có đủ điều kiện thấy trước hậu quả đó.
Tội phạm này đã xâm phạm tới quyền được sống, được tôn trọng và bảo vệ tính mạng.
Vô ý làm chết người được coi là tội phạm nghiêm trọng, với mức hình phạt (cơ bản) từ 06 tháng đến 05 năm. Nếu làm chết nhiều người thì bị coi là tội phạm rất nghiêm trọng và người phạm tội phải chịu hình phạt từ 03 năm đến 10 năm.
Người phạm tội phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên. Tuy nhiên người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi phạm tội này có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu gây hậu quả làm chết 01 người, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ ch
ức nhận giám sát, giáo dục.
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Luật gia Nguyễn Thị Phương Anh