Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến trong những trường hợp nào?

Chia sẻ bài viết:
Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến trong những trường hợp nào?
Tôi nghe nói từ năm 2022 trở đi, Tòa án nhân dân có thể tổ chức phiên tòa trực tuyến. Xin hỏi, Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến trong những trường hợp nào?
Bạn đọc có email ThanhmaiXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói từ năm 2022 trở đi, Tòa án nhân dân có thể tổ chức phiên tòa trực tuyến. Xin hỏi, Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến trong những trường hợp nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến (sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2022) (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 33/2021/QH15) định nghĩa phiên tòa trực tuyến như sau:
2. Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm.
Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 33/2021/QH15 quy định các trường hợp Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến như sau:
1. Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ các trường hợp sau đây:
a) Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước;
b) Vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự;
c) Vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự.
Như vậy, Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ một số trường hợp theo trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh