Ai có quyền bảo lĩnh cho người bị tạm giam?

Chia sẻ bài viết:
Ai có quyền bảo lĩnh cho người bị tạm giam?
Con tôi bị tạm giam, gia đình tôi muốn xin bảo lĩnh cho cháu về. Xin hỏi những ai có quyền được bảo lĩnh?
Bạn đọc có email LingLingXX@XXX gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con tôi bị tạm giam, gia đình tôi muốn xin bảo lĩnh cho cháu về. Xin hỏi những ai có quyền được bảo lĩnh?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 2,3 Điều 121 Luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về bảo lĩnh như sau:
2. Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người. Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.
Trong giấy cam đoan, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh phải cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc nhận bảo lĩnh.
3. Bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:
a) Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
b) Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
c) Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.
Như vậy, cơ quan, tổ chức nơi con bạn công tác có thể nhận bảo lĩnh hoặc cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt và các điều kiện khác như pháp luật quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung
Từ khóa:

gia đình, những ai