Thời hạn đại diện dân sự được xác định như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Thời hạn đại diện dân sự được xác định như thế nào?
Bạn đọc có email NguyenvanlanXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Do anh tôi đang công tác ở xa nên không thể tự thực hiện việc bán đất. Anh tôi có ủy quyền cho tôi để thay anh tôi chuyển nhượng, hai bên đã ký giấy ủy quyền. Xin hỏi, tôi sẽ đại diện cho anh tôi trong bao lâu?
Luật gia Lại Thị Nhật Lệ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hạn đại diện như sau:
1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau:
a) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó;
b) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.
3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:
a) Theo thỏa thuận;
b) Thời hạn ủy quyền đã hết;
c) Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;
đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;
g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.
4. Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây:
a) Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;
b) Người được đại diện là cá nhân chết;
c) Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
d) Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.
Như vậy, thời hạn thực hiện đại diện trong dân sự được xác định theo quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật.
Hình minh họa

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Lại Thị Nhật Lệ