Người làm chứng vắt mặt có ảnh hưởng tới phiên tòa xét xử không?

Chia sẻ bài viết:
Người làm chứng vắt mặt có ảnh hưởng tới phiên tòa xét xử không?
Tôi là người làm chứng trong một vụ án đòi bồi thường thiệt hại. Tòa án đã triệu tập và lấy lời khai. Xin hỏi, nếu tôi vắng mặt thì có ảnh hưởng tới phiên tòa xét xử không?
Bạn đọc có email MinhHue8x@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người làm chứng trong một vụ án đòi bồi thường thiệt hại. Tòa án đã triệu tập và lấy lời khai. Xin hỏi, nếu tôi vắng mặt thì có ảnh hưởng tới phiên tòa xét xử không?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 229 Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định sự có mặt của người làm chứng như sau:
1. Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án.
2. Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa.
Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với Tòa án hoặc gửi lời khai cho Tòa án. Chủ toạ phiên tòa công bố lời khai đó.
Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa nếu việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.
3. Người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho việc xét xử thì có thể bị dẫn giải đến phiên tòa theo quyết định của Hội đồng xét xử, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên
Khoản 8 Điều 78 Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định quyền, nghĩa vụ của người làm chứng như sau:
8. Phải có mặt tại Tòa án, phiên tòa, phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa án nếu việc lấy lời khai của người làm chứng phải thực hiện công khai tại Tòa án, phiên tòa, phiên họp; trường hợp người làm chứng không đến phiên tòa, phiên họp mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử, giải quyết thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, trường hợp bạn không đến phiên tòa mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của bạn cản trở việc xét xử, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án thì phiên tòa có thể bị hoãn. Hội đồng xét xử có thể ra quyết định dẫn giải bạn đến phiên tòa, trừ trường hợp người làm chứng chưa thành niên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phương Dung