Vận chuyển sản phẩm gỗ không có hồ sơ lâm sản sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Vận chuyển sản phẩm gỗ không có hồ sơ lâm sản sẽ bị xử phạt như thế nào?
Bạn đọc có email Tranvanthanhxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi mới tìm được công việc vận chuyển các sản phẩm gỗ mỹ nghệ, nhưng chủ xưởng nói với tôi là không có hồ sơ của những sản phầm này, giá trị sản phẩm mỗi chuyến mà tôi vận chuyển khoảng 30.000.000đ. Xin hỏi, vận chuyển sản phẩm gỗ giá trị như vậy mà không có hồ sơ lâm sản sẽ bị xử phạt như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 13 Điều 1 Nghị định 07/2022/NĐ-CP quy định như sau:  Hành vi vận chuyển lâm sản (trường hợp vận chuyển lâm sản bằng phương tiện thì xác định hành vi vi phạm từ thời điểm lâm sản đã được xếp lên phương tiện vận chuyển) không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, bị xử phạt như sau:
3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:
a) Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá từ 25.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
b) Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;
c) Sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB trị giá từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;
d) Gỗ thuộc loài thông thường từ 05 m3 đến dưới 08 m3;
đ) Gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA từ 2,5 m3 đến dưới 04 m3;
e) Gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA từ 0,4 m3 đến dưới 0,6 m3;
g) Thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 25.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
h) Sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá từ 25.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
Như vậy, hành vi vận chuyển sản phẩm gỗ giá trị 30.000.000đ mà không có hồ sơ lâm sản hợp pháp có thể sẽ bị xử phạt theo các quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Hình minh họa

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thúy