Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

Chia sẻ bài viết:
Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa
Công ty tôi sản xuất nước mắm và đang thiết kế nhãn để sản phẩm ra thị trường Việt Nam. Xin hỏi, quy định của pháp luật về ghi thông tin tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa như thế nào?
Bạn đọc có địa chỉ: hangngaxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH Youme hỏi: Công ty tôi sản xuất nước mắm và đang thiết kế nhãn để sản phẩm ra thị trường Việt Nam. Xin hỏi, quy định của pháp luật về ghi thông tin tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Thảo, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1, 2, 5, 6 Điều 12 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa quy định tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa như sau:
1. Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt.
 2. Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó.
a) Cơ sở sản xuất hàng hóa là thành viên trong một tổ chức như công ty, tổng công ty, tập đoàn, hiệp hội và các tổ chức khác thì có quyền ghi tên hoặc tên và địa chỉ và các nội dung khác của tổ chức đó trên nhãn khi được các tổ chức này cho phép.
 b) Hàng hóa có cùng thương hiệu được sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, được ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đó trên nhãn hàng hóa nếu chất lượng của hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố hoặc đăng ký lưu hành và phải bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của hàng hóa.
5. Hàng hóa được một tổ chức, cá nhân nhượng quyền về nhãn hàng hóa thì ngoài việc thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này còn phải ghi thêm tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhượng quyền.
 6. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện lắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai đó và phải ghi tên hoặc tên và địa chỉ, và các nội dung khác của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi lắp ráp, đóng gói, đóng chai khi được các tổ chức, cá nhân này cho phép.
Như vậy, việc ghi thông tin đối với tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa được quy định theo pháp luật đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Nguyễn Thảo
Ảnh: Sưu tầm
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thảo