Quy định pháp luật về hình thức mua sau khi sử dụng thử

Chia sẻ bài viết:
Quy định pháp luật về hình thức mua sau khi sử dụng thử
Vừa qua, tôi có dự định mua một chiếc đệm. Tại cửa hàng có giới thiệu hình thức dùng thử sản phẩm trước khi mua. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về hình thức mua sau khi sử dụng thử?
Bạn đọc có địa chỉ: Anhhan9x@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Vừa qua, tôi có dự định mua một chiếc đệm. Tại cửa hàng có giới thiệu hình thức dùng thử sản phẩm trước khi mua. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về hình thức mua sau khi sử dụng thử?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 452 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về mua sau khi sử dụng thử như sau:
1. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua được dùng thử vật mua trong một thời hạn gọi là thời hạn dùng thử. Trong thời hạn dùng thử, bên mua có thể trả lời mua hoặc không mua; nếu hết thời hạn dùng thử mà bên mua không trả lời thì coi như đã chấp nhận mua theo các điều kiện đã thỏa thuận trước khi nhận vật dùng thử.
Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về thời hạn dùng thử thì thời hạn này được xác định theo tập quán của giao dịch có đối tượng cùng loại.
2. Trong thời hạn dùng thử, vật vẫn thuộc sở hữu của bên bán. Bên bán phải chịu mọi rủi ro xảy ra đối với vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong thời hạn dùng thử, bên bán không được bán, tặng cho, cho thuê, trao đổi, thế chấp, cầm cố tài sản khi bên mua chưa trả lời.
3. Trường hợp bên dùng thử trả lời không mua thì phải trả lại vật cho bên bán và phải bồi thường thiệt hại cho bên bán, nếu làm mất, hư hỏng vật dùng thử. Bên dùng thử không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn thông thường do việc dùng thử gây ra và không phải hoàn trả hoa lợi do việc dùng thử mang lại.
Như vậy, hình thức mua sau khi sử dụng sản phẩm được thực hiện theo quy định pháp luật trích dẫn trên. Trong thời hạn dùng thử, bên mua có thể trả lời mua hoặc không mua; nếu hết thời hạn dùng thử mà bên mua không trả lời thì coi như đã chấp nhận mua theo các điều kiện đã thỏa thuận trước khi nhận vật dùng thử.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng