Quy định của pháp luật về người giới thiệu thuốc

Chia sẻ bài viết:
Quy định của pháp luật về người giới thiệu thuốc
Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện, hoạt động của người giới thiệu thuốc (Lý Xuân Phúc).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Người giới thiệu thuốc là người của đơn vị kinh doanh thuốc trên lãnh thổ Việt Nam, được đơn vị này phân công làm nhiệm vụ giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế. Chỉ có những người đã được cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc" mới được cung cấp thông tin, giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế.

Người giới thiệu thuốc phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 11 Thông tư số 13/2009/TT - BYT ngày 1-9-2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc (Thông tư 13), cụ thể như sau: Là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Trường hợp người giới thiệu thuốc là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn trung cấp còn phải có thêm các điều kiện sau: có ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp hoặc được tập huấn theo chương trình khung đào tạo dành cho người giới thiệu thuốc do Bộ Y tế quy định; đã được đơn vị tuyển dụng huấn luyện, đào tạo; có đủ kiến thức về những thuốc được phân công giới thiệu, hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan.

Những người sau đây không được tham gia giới thiệu thuốc: bị cấm hành nghề y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án và/hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và/hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đủ năng lực hành vi dân sự; đang là công chức, viên chức.

Người giới thiệu thuốc phải tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 13, cụ thể như sau: Chỉ được giới thiệu cho đối tượng là cán bộ y tế những thuốc đã được phép lưu hành ở Việt Nam do đơn vị tuyển dụng phân công và chỉ được cung cấp những thông tin về thuốc phù hợp với hồ sơ đã đăng ký tại Cục Quản lý dược; khi giới thiệu thuốc phải đeo thẻ "Người giới thiệu thuốc" và phải được sự đồng ý của cơ sở nhận thông tin thuốc mới được tiến hành giới thiệu thuốc; thu thập các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc, các báo cáo có liên quan đến chất lượng của thuốc để đơn vị kịp thời tổng hợp và báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược), Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới