Quy định của pháp luật về đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế

Chia sẻ bài viết:
Quy định của pháp luật về đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
Đề nghị quý báo cho biết các quy định của pháp luật về việc đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế (Nguyễn Thị Tuyết).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 1-9-2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc (Thông tư 13), các tổ chức trước khi tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế tại địa phương nào thì tổ chức phải làm hồ sơ gửi sở y tế địa phương đó. Hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế gồm: a) Giấy đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế; b) Địa điểm tổ chức hội thảo, chương trình hội thảo (dự kiến); c) Nội dung từng báo cáo, tên và chức danh khoa học của người báo cáo; d) Tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hội thảo; đ) Các tài liệu có liên quan đến thuốc được giới thiệu tại hội thảo; e) Các tài liệu tham khảo (nếu có). Các tài liệu và hồ sơ này phải có dấu giáp lai của tổ chức lập hồ sơ.

Khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của Thông tư 13, sở y tế sẽ gửi cho tổ chức nộp hồ sơ đăng ký hội thảo giấy tiếp nhận hồ sơ. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu sở y tế không có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức được tổ chức hội thảo như nội dung đã đăng ký. Trường hợp hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định của thông tư này thì trong vòng 15 ngày làm việc, sở y tế sẽ có công văn thông báo cho tổ chức đăng ký hội thảo để sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Tổ chức đăng ký phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung được nêu trong công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung và gửi về sở y tế nội dung hội thảo đã được sửa đổi, bổ sung. Khi tổ chức sửa đổi, bổ sung đúng theo yêu cầu, sở y tế tiếp tục gửi tổ chức một giấy tiếp nhận hồ sơ, ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ là ngày sở y tế nhận được hồ sơ bổ sung. Sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung đăng ký hội thảo đã sửa đổi, bổ sung nếu sở y tế không có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức được tổ chức hội thảo như nội dung đã sửa đổi.

Tổ chức gửi hồ sơ đăng ký hội thảo có trách nhiệm thông báo trước ít nhất 1 ngày cho sở y tế nhận hồ sơ đăng ký về địa điểm cụ thể và thời gian chính thức tổ chức hội thảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới