Điều kiện đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
Tôi nghe nói, làm đại lý bảo hiểm có thu nhập hấp dẫn. Đề nghị chuyên mục tư vấn, để làm đại lý bảo hiểm thì phải đáp ứng điều kiện gì, nếu tôi chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học thì có thể làm đại lý bảo hiểm không (Phạm Xuân Kiên, Từ Liêm, Hà Nội).

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010), cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý  và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, như sau:

Các điều kiện đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp (khoản 1 Điều 86). Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm (khoản 3 Điều 86).

Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa cá nhân làm đại lý bảo hiểm và tổ chức kinh doanh bảo hiểm phải có các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm; Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm; Hoa hồng đại lý bảo hiểm; Thời hạn hợp đồng; Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.

Tại Điều 28 Nghị định 45/2007/NĐ-CP (ngày 27/03/2007, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm), hướng dẫn bổ sung: Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm không được làm đại lý bảo hiểm cho chính doanh nghiệp bảo hiểm đó; Cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý.

Như vậy, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm không quy định trình độ học vấn là điều kiện bắt buộc để trở thành đại lý bảo hiểm. Tuy nhiên mỗi tổ chức kinh doanh bảo hiểm có thể có yêu cầu riêng về tiêu chuẩn học vấn khi tuyển chọn đại lý, do đó anh (chị) cần liên hệ trực tiếp với tổ chức kinh doanh bảo hiểm mà mình muốn đăng ký làm đại lý để biết chi tiết.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LG. Trần thị Lan
Nguồn tin: Báo Lao Động điện tử