Đăng ký bán hàng chương trình khuyến mại

Chia sẻ bài viết:
Đăng ký bán hàng chương trình khuyến mại
Công ty chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức chương trình khuyến mại dành cho khách hàng, theo hình thức bán hàng kèm theo phiếu bốc thăm dự thưởng. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi phải thực hiện đăng ký khuyến mại không, nếu có thủ tục như thế nào? (Tuyết Nhung, Ba Đình, Hà Nội)

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi (bắt buộc) phải đăng ký tại Sở Công thương nếu thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công thương nếu thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (gọi tắt là cơ quan đăng ký), được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, ngày 04/04/2006, quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Mục II - Thông tư liên tịch của Bộ TM và Bộ TC số 07/2007/TTLT-BTM-BTC (ngày 06/07/2007, hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và Hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP).

Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm: a) Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định, có các nội dung về tên chương trình khuyến mại, địa bàn khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, thời gian khuyến mại, khách hàng của chương trình khuyến mại); b) Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu; c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng; d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại; đ) Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có); e) Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có). Ngoài các giấy tờ nêu trên, thương nhân không cần xuất trình thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan đăng ký ghi Giấy biên nhận hồ sơ, lập thành 02 bản (theo mẫu), 01 bản giao cho thương nhân và 01 bản lưu tại cơ quan đăng ký.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký thông báo bằng văn bản cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Thương nhân đăng ký thực hiện khuyến mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do. Trường hợp Bộ Công thương là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Công thương.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan đăng ký về kết quả chương trình khuyến mại và việc xử lý 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (nếu có).

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên phương tiện thông tin đại chúng và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Nguyễn Văn Sinh
Nguồn tin: Báo Lao Động