Di chúc không phải là căn cứ duy nhất xác định quyền thừa kế

Chia sẻ bài viết:
Di chúc không phải là căn cứ duy nhất xác định quyền thừa kế
Bố mẹ cháu kết hôn năm 1988, sinh cháu năm 1989 và em cháu năm 1998. Năm 2005, bố mẹ thỏa thuận phân chia tài sản chung vì bố cháu có một người con riêng. Năm 2009, bố cháu lập di chúc để toàn bộ phần tài sản của bố cháu cho người con riêng này. Tháng 5-2010, bố cháu mất vì tai nạn giao thông. Cháu xin hỏi, ba mẹ con cháu có quyền được hưởng phần di sản của bố cháu để lại không?
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Theo quy định tại Điều 669 Bộ luật Dân sự 2005 (BLDS) về trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc thì trong một số trường hợp, những người sau vẫn được hưởng một phần di sản thừa kế bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con đã thành niên mà không có khả năng lao động.
Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định đối với những trường hợp sau, người thừa kế không được hưởng di sản: người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
Như vậy, mẹ và em cháu (tính đến năm 2010 là 12 tuổi, chưa thành niên) sẽ được quyền hưởng một phần di sản bố cháu để lại theo quy định của pháp luật nêu trên mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Còn đối với cháu (năm 2010 là 21 tuổi, đã thành niên) sẽ được hưởng một phần di sản, nếu không có khả năng lao động và không thuộc các trường hợp không được hưởng di sản như đã nêu ở trên.
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh