Con ngoài giá thú được chia thừa kế thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Con ngoài giá thú được chia thừa kế thế nào?
Tôi và bố của hai con tôi chung sống và không đăng ký kết hôn. Trên giấy khai sinh của hai cháu ghi rõ họ tên bố, tuy nhiên anh vẫn chưa ly hôn với vợ. Nay bố của hai con tôi qua đời và không để lại di chúc. Tôi yêu cầu vợ anh và gia đình chia thừa kế cho hai con tôi nhưng họ không đồng ý. Hai con tôi có được hưởng thừa kế của bố các cháu không?

Con ngoài giá thú được chia thừa kế thế nào?

LĐO | 

Bạn đọc có email myx@xxx hỏi: Tôi và bố của hai con tôi chung sống và không đăng ký kết hôn. Trên giấy khai sinh của hai cháu ghi rõ họ tên bố, tuy nhiên anh vẫn chưa ly hôn với vợ. Nay bố của hai con tôi qua đời và không để lại di chúc. Tôi yêu cầu vợ anh và gia đình chia thừa kế cho hai con tôi nhưng họ không đồng ý. Hai con tôi có được hưởng thừa kế của bố các cháu không?

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: a) Không có di chúc;

Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau về các trường hợp không được quyền hưởng di sản:

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Pháp luật dân sự hiện hành về thừa kế không có sự phân biệt giữa con trong giá thú và con ngoài giá thú. Trường hợp là con ngoài giá thú mà không thuộc các trường hợp không có quyền hưởng di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự, thì sẽ được hưởng quyền thừa kế di sản của người đã chết.
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc - Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Những tin mới hơn