Xử lý kỷ luật viên chức bị án treo thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Xử lý kỷ luật viên chức bị án treo thế nào?

Xử lý kỷ luật viên chức bị án treo thế nào?

 
Bạn đọc có email ks.x@xxx hỏi: Đơn vị tôi có một viên chức không giữ chức vụ quản lý bị phạt tù được hưởng án treo. Xin hỏi việc xử lý kỷ luật áp dụng đối với viên chức trên được quy định như thế nào?
​​​​​​Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 1 Điều 52 Luật Viên chức năm 2010 quy định các hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức bao gồm:

1. Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Cách chức;

d) Buộc thôi việc.

Đồng thời, tại Khoản 10 Điều 11 Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức quy định một trong các căn cứ để xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý như sau:

10. Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý.

Về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức, tại Khoản 1, khoản 2 Điều 53 Luật Viên chức năm 2010 quy định như sau:

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

2. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền.

Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 2 tháng; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng.

Như vậy, nếu viên chức không giữ chức vụ quản lý bị phạt tù cho hưởng án treo sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. 
Tác giả: Thái Thị Phương _ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.